SEZAM ECOTECH

Monitoring pożarowy

Oferujemy podłączenie systemów sygnalizacji pożaru do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych naszej firmy znajdującego się w budynkach Państwowej Straży Pożarnej.
Monitoring realizowany jest na podstawie stosownych umów z Komendą Miejską PSP w Nowym Sączu i Komendą Powiatową PSP w Limanowej.
Terenem działania naszego monitoringu obejmuje obszar powiatów:

  • Miasta Nowy Sącz (miasta na prawach powiatu)
  • Powiatu Nowosądeckiego
  • Powiatu Limanowskiego
  • Nasze Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych zbudowane jest urządzeń posiadających wszelkie aktualne Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Podłączenie do monitoringu polega na zainstalowaniu w obiekcie certyfikowanego (EC 1438/CPD/0261) Urządzenia Transmisji Alarmów Pożaru . Sygnały przekazywane są do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych dwoma torami monitoringu: tor telefoniczny komutowany (linia telefoniczna analogowa w obiekcie) oraz torem radiowym ( sieć radiowa na którą posiadamy pozwolenie UKE).

Wymogi jakie powinien spełnić klient aby podłączyć system sygnalizacji pożaru do monitoringu zawarte są w “Wymaganiach organizacyjno-technicznych…” – umieszczone w poniższym archiwum.

Zapraszamy do kontaktu:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
tel. 18 549 25 49
e-mail: sezam@sezam.net.pl